Sommarmusik på Lundsberg 2020

The music week 4-11 July 2021 has been postponed to 3-10 July 2021 due to COVID-19.
Musikveckan 4-11 juli 2020 har skjutits upp till 3-10 juli 2021 med anledning av COVID-19.

Se och hör ett musiksmakprov från Sommarmusik på Lundsberg 2019.

Läs om musikveckan 2019 i artiklarna Succé för Kammarmusikveckan i Lundsberg & Lungsund (2019-07-21),
Sista chansen se konstutställningarna i Lundsberg under helgen (2019-07-12), Fullsatt för visor i Café Strömstaren (2019-07-14)