Sommarmusik på Lundsberg, 8-15 July 2023

The chamber music week Sommarmusik på Lundsberg takes place every year in the beginning of July presenting a variety of music styles to a varied audience. Its focus is on the, for a Swedish school, unique organ as well as on young professional musicians from Sweden and abroad. The concerts will be presented live and/or livestream depending on the Covid-19 situation. In addition there is an Art and Applied Arts Exhibition.

Kammarmusikveckan Sommarmusik på Lundsberg äger rum varje år i början av juli och omfattar flera musikstilar för en bred publik. I centrum står Lundsbergs kyrkas i skolsammanhang unika orgel och unga professionella musiker från Sverige och andra länder. Konserterna presenteras live och/eller livestream beroende på utvecklingen av Covid-19. Dessutom presenteras en konst- och konsthantverkutställning,

sommarmusik-lundsberg-information